Tiêu chuẩn quốc tế

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn GMP – GLP – GDP – GSP – GPP – trong ngành Dược phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và Mỹ phẩm …

TIÊU CHUẨN GMP: GMP là từ viết tắt của Good Manufacturing Pratice – Tiêu chuẩn Thực hành sản xuất tốt áp dụng để quản

Đọc thêm

Menu Title Menu Title